Om oss

Referenser

Marie Arnfjell: Chefredaktör för kvinnomagasinet JUNIA och ledare för Sisters International

Anita har under 10 år medverkat på kvinnokonferenser och varit krönikör i tidningen Junia.

Linda Bergling: Pastor  och rektor på Arkens bibelskola, Kungsängen

Anita har genom åren haft ett flertal helandeseminarier på Arken.

John Derneborg: Pingstpastor i Vänersborg och ledare inom New Wine-rörelsen med en stark helandetjänst

John rekommenderar helandeskolan i sin församling.

Per-Eive Berntsson: EFS-präst på Kornhill, Halmstad

Anita undervisar sedan 20 år tillbaka årligen på Bibelskolan i Halmstad.

Håkan Gniste: Pastor och grundare av församlingen Fristaden, Uddevalla

Anita har i 27 år haft Fristaden som sin hemförsamling och bas för sin resande-tjänst.

Vad vi tror på

DEN APOSTOLISKA TROSBEKÄNNELSEN:

Vi tror på Gud Fader allsmäktig

himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,

hans enfödde Son, vår Herre,

vilken är avlad av den Helige Ande,

född av jungfrun Maria,

pinad under Pontius Pilatus,

korsfäst, död och begraven,

nederstigen till dödsriket,

på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,

uppstigen till himmelen,

sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,

därifrån igenkommande till att döma

levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,

en helig, allmännelig kyrka,

de heligas samfund, syndernas förlåtelse,

de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Amen.

Anita Barker Andersen


Det som kännetecknar förkunnaren och författaren Anita Barker Andersen är en livsstil av att vända motgångar och svårigheter till möjligheter. Hon har en unik förmåga att uppmuntra i svåra situationer och inge hopp där allt mänskligt hopp är ute. Hon undervisar med auktoritet, humor, självdistans och ödmjukhet.


Som 15-åring fick hon en genetisk ögonsjukdom som ledde till att hon blev nästan helt blind. Med sina två procents syn fick hon lära sig att förlita sig helt på Gud. Ett liv i det övernaturliga har blivit något helt naturligt för Anita. Genom sina böcker förmedlar hon hopp till många.


1981 startade Anita förlaget Alfa Omega som numera heter OmegaSkrift. Där hon givit ut ett 80-tal produktioner av kasetter, cd-skivor, dvd:er och böcker. Hennes 10:e bok kommer ut hösten 2014. Allt detta trots att hon inte själv kunnat läsa en bok på över 50 år.

Anita säger: ”Jag som inte kan läsa, titta på TV, shoppa eller använda en dator och surfa på nätet kan istället använda min tid till skapande kreativitet för att uppmuntra andra.             

Mitt motto genom livet har varit bibelordet i Fil 4:3”: ”Allt förmår jag i Honom som ger mig kraft.” 


Med budskapet om försoning, förlåtelse och helande till ande, själ och kropp, har Anita rest till många platser i vårt land och utöver världen där hon fått se Gud hela och upprätta många.

Syftet


Utdrag ur boken Hälsa och helande:

Målsättningen med min förra bok Det finns Frihet, är att ge hjälp till självhjälp för enskilda människor och församlingar. Syftet är bland annat att rusta kristna för den stora skörden som Guds Ord talar om ska komma i de yttersta tiderna. Människor som då blir frälsta har prövat det mesta av världens elände, och behöver få komma ut i Herrens frihet utan långvarig ”experthjälp”. Vi är tacksamma för professionell hjälp av psykiatriker, psykologer, terapeuter, kuratorer, utbildade själavårdare och pastorer med utbildning på dessa områden. Men deras insatser räcker inte till för att ta hand om alla behov, och det är inte meningen heller. Många behov kan betjänas i den kristna gemenskapen, och Herren vill utrusta var och en att på olika sätt betjäna varandra i en kropp där varje lem gör sin del.


När manuset till denna bok var klart och jag för första gången lyssnade igenom allt som skrivits, kom Guds Ande över mig med tilltalet: ”Detta är också en hjälp till självhjälp, inte bara för individer att röja undan hinder och vara goda förvaltare, men också för församlingar att på olika sätt förlösa helandetjänst med en helhetssyn på människan.”


Nycklar för att detta ska bli möjligt, sammanfattas här:

Helande gemenskap. En väg till detta är måltidsgemenskap. I Neh. 8:10 uppmanas Israels barn att äta och dricka tillsammans, bjuda den som inget har och glädja sig. Versen avslutas med orden: ”Glädje i Herren är er starkhet.”


Hjälp andra. Att sträcka sig ut till nödlidande förlöser helande, för omsorgen är Guds hjärta för människor.


Aktivera förvaltarskap. Erbjud aktiviteter som samtidigt hjälper människor att vara goda förvaltare av sina kroppar och få motion.


Undervisa om helande. Undervisa om och praktisera förbön för sjuka. Be för bönedukar, smörj med olja, förkunna helande i nattvarden, genom handpåläggning osv.


Den troendes tjänst. Uppmuntra till ”den troendes tjänst” enligt Mark. 16:17: ”Tecken skall följa dem som tror detta” och ”Dessa tecken skall följa dem som tror” (2000). ”Omkring dem som tror på mig skall det ske under” (LB) …vers 18b: ”De skall lägga händerna på sjuka och de skall bli friska.” Det innebär att man är tillgänglig och beredd att på ett eller annat sätt vara en kanal för Gud när behov uppstår och tillfälle ges bland t.ex. grannar, arbetskamrater och släktingar. Om vi är villiga och tillgängliga, ger Gud tillfällen. Om varje lem gör det den är skapad till, förlöses en enorm styrka i kroppen. Om armar, tår, lungor och näsa alla kämpar för att bli mun eller öga kommer kroppen i fullständig obalans och blir ineffektiv. Du kan läsa om lemmarna och kroppen i 1 Kor. 12. Följ uppmaningen att göra din kallelse och utkorelse fast!