Vittnesbörd
Anita


Tortyrskadad läkare blev helad


En av de starkaste upplevelserna av evangeliets kraft att förvandla människors liv fick jag för fyra år sedan. Det var på en seminariedag i Svenska Kyrkan, en lördag då jag var kallad att undervisa om försoning och förlåtelse.


Efter förmiddagspasset var det dags för lunch. Vi fick höra att maten lagades av tre asiatiska flyktingar som fått utvisningsbeslut. De var inte kristna, men kyrkan, biskopen m fl hjälpte dem att överklaga beslutet.


Två av flyktingarna var ett gift par. Vi fick höra att de torterats och att deras lilla dotter dödats under tortyren i hemlandet.

Efter den goda och välkryddade lunchen gick jag ut i köket för att prata med dem. Den gifte mannen talade väldigt bra engelska. Då jag frågade var han lärt sig det, berättade han att han studerat medicin i USA under många år. När vi började tala om universitet och att maken också doktorerat i USA, blev han i eld och lågor! Han ville då komma in och lyssna till predikan på eftermiddagsmötet.

Han satte sig längst fram, medan de andra två höll sig vid dörren.

Efter en timmes undervisning om makten i försoning och förlåtelse började vi be för sjuka. Herren hade gett en del tilltal på fysiska åkommor. Först bad vi för en kyrkoherdefru som ögonblickligen blev helad från bihåleinflammation, och hon vittnade om det direkt.


Nästa tilltal var:

- Någon har ont i vänster axel. Vad jag inte visste – och väl var väl det – var att den manlige flykting jag talat med tidigare, blivit svårt skadad under tortyr. Han hade förlorat förmågan att använda vänster arm och hand, så att han inte kunde lyfta armen eller hålla något med handen. Ryggen och ena benet var också skadade och han klarade bara av att gå korta sträckor. Värken var mycket svår. I omgångar hade han varit på tortyrkliniken i Linköping för smärtlindring, men inget hjälpte.


Han reste sig på tilltalet om ont i vänster axel och ur min mun kom då ord som jag inte skulle sagt av mig själv.

– Är du villig att förlåta dem som torterat och dödat ditt barn? Tårarna strömmade ner för hans kinder, när han nickade. Han bad en kort bön efter mig. Han bad om förlåtelse för sitt hat och sin bitterhet, samt uttalade att han förlät dem som torterat honom.

När jag sedan lade min hand på hans axel och bad om helande, flög armen upp i luften.

– Smärtan är borta, sade han. Han satt en lång stund med båda armarna i luften, som man ofta gör när man prisar Herren.


Vi fortsatte be för andra. Efter en lång stund frågade någon om vi kunde be för den torterade mannens rygg, där han också hade ont. Guds kraft kom över honom igen och han föll i golvet, vilket sker ibland. Där låg han i mer än en halvtimme, grät och ropade:

- Now I have met my God, after all these years of searching! (Nu har jag mött min Gud, efter alla dessa år av sökande!)

Han hade sitt livs upplevelse i likhet med den Paulus fick på vägen till Damaskus, när denne mötte Jesus. Nu blev han frälst och fullständigt helad från tortyrskadorna.


Han berättade efteråt att när han vaknade följande morgon tittade han sig i spegeln och sade:

– I’m a new man! (Jag är en ny människa!)

Han rakade av sig det buskiga skägget och trimmade sin rufsiga frisyr. Senare gick han en åtta kilometer lång promenad med frun och mekade med bilen tre dagar inför besiktningen. Nu kunde han hantera verktygen även med vänster hand.


Kyrkan stöttade flyktingarna på ett fantastiskt sätt. Den upprättade mannen hann gå bibelskola något år innan utvisningen blev verkställd. Efter mycket dramatik arbetar han och hans fru nu i hemlandet.


Anita Barker Andersen


Det finns Hälsa & Helande

Utdrag ur förordet till

Det finns hälsa och helande


”Författaren visar på vad bibeln säger om hälsa och helande.  Att förebyggande av ohälsa är en biblisk princip och att i förvaltarskapet av kroppen ligger en nyckel till hälsa. 


Hon pekar också på hur själslivets negativa inflytande av fruktan, oro, stressmoment, skuld, synd och bitterhet även influerar den kroppsliga hälsan – ibland till en mycket stor del. Slutligen slår Anita på ett frimodigt och trosvisst sätt fast att gudomligt helande är en stor del av evangeliets erbjudande och hur bön för sjuka till helande ska vara en naturlig del i den kristna tron.

I slutet av boken har hon samlat ett axplock av berättelser och vittnesbörd över hur olika människor upplevt ett övernaturligt under till helande. På ett fantastiskt balanserat sätt ger hon råd och visdomsord utifrån Guds eget ord. Hon ger sig inte ut för att ha alla svar, men hon har funnit en rad guldkorn som hon gärna delar med sig av. Medicinen hon ordinerar är de levande orden från Guds eget receptblock; Bibeln.


”Vi behöver göra det naturliga som gäller vår hälsa och förvänta det övernaturliga från Gud”, konstaterar Anita

Det är befriande att läsa hur hon plockar ner helandet genom enkla böner och tron på en undergörande Gud från ”helandespecialisterna” till att vara var mans – och kvinnas möjlighet.


Det finns Hälsa och Helande är inte en bok som summerar hur Gud kunde göra under i vissa människors liv. Det är en bok för Dig – en handbok för Ditt liv och Din hälsa – och hur Gud både kan och vill med sina varsamma händer plocka ihop lerskärvorna i Ditt liv för att laga, hela och återställa det igen. Därför är boken inte enbart till för att läsas – utan för att läsas och mediteras på i eftertanke med ett öppet sinne i bön inför Honom, som inte bara skapade utan återskapar, återställer ande, själ och kropp.”


Stig-Evert Thornberg, Pastor och Överläkare
Förordet till

Det finns Frihet

Det finns frihet


”Anita Barker frågade mig om jag kunde tänka mig att skriva ett förord till denna bok som skulle tryckas i ny upplaga. Det är ett hedersuppdrag som jag med glädje gör.

Jag bad att få tid på mig att läsa den en gång till och till min förvåning var det som att läsa en ny bok.


Vid omläsningen gav den ytterliggare djup, troligen därför att den ger så många citat från Guds ord. Orden i Bibeln har ju den karaktären att de hela tiden har nya djup av kunskap om man kommer tillbaka till dem.


Som helhet uppfattar jag boken som en brygga mellan den själavård som bedrivs inom kristna sammanhang och den själavård som bedrivs inom sjukvårdens ram. Det är oerhört viktigt att det öppnas en dialog mellan kristenheten och sjukvården för det är däremellan människorna rör sig. Om det sänds ut dubbla besked skapar det bara förvirring och osäkerhet. Många hårda ord är sagda från båda sidor. Anita Barker gör inte det i boken.

Hon talar med auktoritet parat med ödmjukhet och en stor portion humor. Detta gör att boken samtidigt är lättsam och seriös.


Jag har arbetat i många år med personer med kroppslig smärta, de senaste 10 åren med en psykosomatisk inriktning d.v.s. en inriktning som lägger vikt vid kroppsliga och känslomässiga samband vid t.ex. smärttillstånd. Jag känner igen många av de livsöden som beskrivs i boken där kropp, tanke och trossystem samverkar till ett helande. Det är just denna kommunikation mellan kristenhet och sjukvård som är så värdefull.


En intresserad läsare har många referenser till Guds ord att tillgå vilket är värdefullt. Boken ger också inspiration till kontemplation, d.v.s. känslomässig begrundning av det sagda. Därför bör man som jag ser det ta tid på sig vid genomläsningen alternativt läsa den fler gånger.

Jag uppfattar ”Det finns frihet” som ett viktigt tidsdokument och en guide i den tid vi lever i som är så fylld av rädsla och ondska.


Läs den och läs den igen!”


Björn Ogéus, överläkaren