ANSÖKAN

Ansökan

GRUNDKURS

FÖREBEDJAR-utbildning

Helandeskolan 2024-25:

Uppstart 20-22 sept 2024

Avslutning 

4-6 april 2025

Ansökan senast 12 augusti

Ansökan öppen


“ Mycket fin Jesuscentrerad undervisning som är vardagsnära, trosstärkande och användbar.

Bra med olika ämnen och tid att processa, läsa, lära och tillämpa. Personlig utveckling och tillväxt.

Eva