ANSÖKAN

Ansökan

GRUNDKURS

FÖREBEDJAR-utbildning

Helandeskolan 2023-24:

Uppstart 22-24 sept 2023

Avslutas 

19-21 april 2024

Ansökan senast 16 augusti


ANSÖKAN ÖPPEN!

“ Mycket fin Jesuscentrerad undervisning som är vardagsnära, trosstärkande och användbar.

Bra med olika ämnen och tid att processa, läsa, lära och tillämpa. Personlig utveckling och tillväxt.

Eva