NYCKLAR

Nycklar för att Visionen ska bli möjligt, sammanfattas här:


Helande gemenskap. En väg till detta är måltidsgemenskap. I Neh. 8:10 uppmanas Israels barn att äta och dricka tillsammans, bjuda den som inget har och glädja sig. Versen avslutas med orden: ”Glädje i Herren är er starkhet.”


Hjälp andra. Att sträcka sig ut till nödlidande förlöser helande, för omsorgen är Guds hjärta för människor.


Aktivera förvaltarskap. Erbjud aktiviteter som samtidigt hjälper människor att vara goda förvaltare av sina kroppar och få motion.


Undervisa om helande. Undervisa om och praktisera förbön för sjuka. Be för bönedukar, smörj med olja, förkunna helande i nattvarden, genom handpåläggning osv.


Den troendes tjänst. Uppmuntra till ”den troendes tjänst” enligt Mark. 16:17: ”Tecken skall följa dem som tror detta” och ”Dessa tecken skall följa dem som tror” (2000). ”Omkring dem som tror på mig skall det ske under” (LB) …vers 18b: ”De skall lägga händerna på sjuka och de skall bli friska.” Det innebär att man är tillgänglig och beredd att på ett eller annat sätt vara en kanal för Gud när behov uppstår och tillfälle ges bland t.ex. grannar, arbetskamrater och släktingar. Om vi är villiga och tillgängliga, ger Gud tillfällen. Om varje lem gör det den är skapad till, förlöses en enorm styrka i kroppen. Om armar, tår, lungor och näsa alla kämpar för att bli mun eller öga kommer kroppen i fullständig obalans och blir ineffektiv. Du kan läsa om lemmarna och kroppen i 1 Kor. 12. Följ uppmaningen att göra din kallelse och utkorelse fast!

KÄRNVÄRDEN