VAD VI TROR PÅ

DEN APOSTOLISKA TROSBEKÄNNELSEN:


Vi tror på Gud Fader allsmäktig

himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,

hans enfödde Son, vår Herre,

vilken är avlad av den Helige Ande,

född av jungfrun Maria,

pinad under Pontius Pilatus,

korsfäst, död och begraven,

nederstigen till dödsriket,

på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen,

sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma

levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,

en helig, allmännelig kyrka,

de heligas samfund, syndernas förlåtelse,

de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Amen.

VAD VI TROR PÅ