Visionen

Utdrag ur boken Hälsa och Helande:


... Syftet är bland annat att rusta kristna för den stora skörden som Guds Ord talar om ska komma i de yttersta tiderna. Människor som då blir frälsta har prövat det mesta av världens elände, och behöver få komma ut i Herrens frihet utan långvarig ”experthjälp”. Vi är tacksamma för professionell hjälp av psykiatriker, psykologer, terapeuter, kuratorer, utbildade själavårdare och pastorer med utbildning på dessa områden. Men deras insatser räcker inte till för att ta hand om alla behov, och det är inte meningen heller. Många behov kan betjänas i den kristna gemenskapen, och Herren vill utrusta var och en att på olika sätt betjäna varandra i en kropp där varje lem gör sin del.


När manuset till denna bok var klart och jag för första gången lyssnade igenom allt som skrivits, kom Guds Ande över mig med tilltalet: ”Detta är också en hjälp till självhjälp, inte bara för individer att röja undan hinder och vara goda förvaltare, men också för församlingar att på olika sätt förlösa helandetjänst med en helhetssyn på människan.”

VISIONEN